Basisschool Menkotoren

Rijnstraat 15 7523 GD Enschede

  • Vriendelijke, veilige school
  • Samenwerken en ICT
  • Plezier op het plein
  • Uitdagende toestellen op het plein
  • Rijnstraat 15

In het kort

Toelichting van de school

Bij basisschool Menkotoren leer je meer. Natuurlijk geven we prima reken- en taallessen. Maar we willen je ook de wereld leren kennen. Daarom krijg je Gelukslessen en Engels vanaf groep 1. Als enige Jeelo-school in Enschede werken we met levensechte projecten in alle groepen. Kinderen van de Menkotoren kunnen de wereld in!

Welkom op de schoolpagina van basisschool Menkotoren. Op deze pagina vindt u informatie over onze school en ons schoolconcept. Basisschool Menkotoren is sinds schooljaar 2017-2018 een zelfstandige basisschool. De school is in de zomer van 2017 verhuisd van de Bosuilstraat in de wijk Roombeek, naar de Rijnstraat. De wijken Roombeek en Enschede Noord vormen het voedingsgebied van de Menkotoren. Samen met Humankind vormt basisschool Menkotoren een Integraal Kindcentrum aan de Rijnstraat. Het IKC is gehuisvest in een ruim pand met 8 klaslokalen, een speelzaal, Doe- en ontdeklab Diskoever en een ruimte voor peuteropvang. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerling centraal
  • Projectonderwijs met Jeelo
  • Ontwikkelingsgericht werken
  • Engels vanaf groep 1
  • Werken met de Gelukskoffer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2017 is basisschool Menkotoren een zelfstandige school. We zien dat de belangstelling voor de school toeneemt. In schooljaar 2022-2023 hadden we een kleine groep 1 en zijn er tussentijds een aantal kinderen verhuisd. De leerlingen komen vooral uit de wijken Roombeek en Deppenbroek.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de opvang na schooltijd werken wij samen met Humankind Kinderdomein. Ouders die voor schooltijd opvang nodig hebben voor hun kin(eren) kunnen dit aanvragen bij Humankind. Als er voldoende kinderen zijn dan start er een groep. De kinderen krijgen gezonde snacks en spelen veel buiten. Regelmatig organiseren we extra activiteiten, bijvoorbeeld sportclinics, boot & bake-camp. We organiseren ook gezamenlijk naschoolse activiteiten die -tegen een kleine vergoeding- open staan voor alle kinderen van onze school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We werken met een integraal Veiligheidsplan van onze stichting KOE. In dit veiligheidsplan staan onze protocollen op het gebied van sociale, fysieke en digitale veiligheid. Dit plan is in te zien op school.

De Aandachtsfunctionaris is mevr. Vester. Zij is binnen de school aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en leerlingen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Zij zorgt dat de Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling wordt ingezet en begeleidt het proces.

Onze school is een rookvrije omgeving: er geldt een rookverbod in het gebouw en op het plein. Dit wordt met borden kenbaar gemaakt. We vragen ouders en verzorgers ook om niet te roken in de directe omgeving van de school (bij het halen en brengen bijvoorbeeld).

Terug naar boven