Basisschool Liduina

Scholten Reimerstraat 8 7524 CS Enschede

  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van personeel wordt de vervanging geregeld vanuit de vervangingspool van KOE.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Liduina is een school zonder leerlinggewichten. De formatieve middelen die de school jaarlijks heeft, zijn noodzakelijk om groepsleerkrachten op te benoemen en de (combi) groepen niet te groot (tussen 25-30 kinderen) te laten zijn. Dit betekent dat we (m.u.v. een vakdocent bewegingsonderwijs), geen ruimte hebben voor andere vakdocenten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage staat omschreven welke specifieke ondersteuning de school kan bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven