Basisschool Liduina

Scholten Reimerstraat 8 7524 CS Enschede

  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina
  • Schoolfoto van Basisschool Liduina

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Schoolvenster van basisschool Liduina in Lonneker!

Hier is veel informatie te vinden.

De Liduina is een bijzondere, katholieke school in het hart van het mooie dorp Lonneker! De verbinding met het dorp vinden we erg belangrijk en we werken dan ook samen met de verenigingen die Lonneker rijk is. Elke dag bezoeken ruim 180 kinderen onze school, verdeeld over 8 groepen. Het team van de Liduina vindt het erg belangrijk dat alle kinderen elke dag met veel plezier naar school gaan en dat zij zich veilig voelen op onze school. Dat is voor ons dé basis om tot optimale ontwikkeling te komen! Bent u nieuwsgierig hoe wij ons onderwijs vorm geven, hoe de dagen eruit zien, hoe we voor een goede sfeer zorgen en wat de kinderen leren?  Maakt u dan een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte voor elkaar door
  • ruimte te geven
  • ruimte te krijgen en
  • ruimte te nemen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven