Basisschool Sint Jan

Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede

  • Omgeven door een uitdagend nieuw plein met de gymzaal en de kerk in de directe omgeving.
  • Wij hebben in 2017 ons nieuwe schoolplein in gebruik genomen met uitdaging van 2-13 jaar.
  • Wij heten iedere ochtend ieder kind persoonlijk welkom. Zo leggen we elke dag het eerste contact en zien we elk kind!
  • We dagen kinderen uit tijdens onze technieklessen volgens het onderzoekend en ontdekkend leren! Eén van onze speerpunten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht zich ziek heeft gemeld, moet er gezocht worden naar een vervanger. Als er geen vervangende leerkracht te krijgen is, dan is er een bestuurlijk protocol waarmee gewerkt wordt.

* In eerste instantie zullen (kleine) groepen worden samengevoegd;

* Een groep kan verdeeld worden over andere groepen;

* Parttimers worden benaderd om in te vallen;

* Het compensatieverlof van leerkrachten, taakrealisatie kan worden geruild;

* Als er een voldoende ervaren Leraar in opleiding aanwezig is, kan de vrij geroosterde leerkracht ingezet worden.

Als boven genoemde mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, dan wordt de desbetreffende groep vrij gegeven volgens de richtlijnen van de inspectie.

Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school in dat geval opvang geregeld. Door de school wordt alles gedaan, om te voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd. In de praktijk is het tot op heden, buiten Corona om, nog niet voorgekomen.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De St. Jan heeft twee ondersteuningsprofielen (het profiel van de loc Haaksbergerstraat is qua beleid hetzelfde, de gebruikte kengetallen verschillen). U kunt dit profiel aanvragen per mail: st.jan@skoe.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven