Basisschool Sint Jan

Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede

  • Omgeven door een uitdagend nieuw plein met de gymzaal en de kerk in de directe omgeving.
  • Wij hebben in 2017 ons nieuwe schoolplein in gebruik genomen met uitdaging van 2-13 jaar.
  • Wij heten iedere ochtend ieder kind persoonlijk welkom. Zo leggen we elke dag het eerste contact en zien we elk kind!
  • We dagen kinderen uit tijdens onze technieklessen volgens het onderzoekend en ontdekkend leren! Eén van onze speerpunten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij katholieke basisschool St. Jan te Enschede.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in o.m. de resultaten van basisschool St. Jan te Enschede. Bent u nieuwsgierig geworden? Stap rustig een keer bij ons binnen, we vertellen u graag meer!

Wij zijn een Leader in Me school. 
“Leiderschap is dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen keuzes met het einddoel voor ogen. Daarvoor vertrouw ik op wat ik kan en wat we samen kunnen bereiken ”.

Op de Sint Jan werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn. Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey en heet “The leader in Me” of “De 7 gewoonten van effectief leiderschap”. Het doel is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.

Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het verder ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander. We leren de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De zeven gewoonten gebruiken we in onze dagelijkse praktijk en geven ons genoeg inspiratie voor acht jaar lang levenslessen.

Wat wij nog meer belangrijk vinden? Dat leest u in onderstaand missie statuut:

Het pad van jouw leven
Als jong mens ligt de hele toekomst nog voor je. Jouw pad is nog niet bepaald. Wij lopen met je mee en weten wat er speelt.
Samen ontdekken we wat jij nodig hebt om te leren om op eigen benen te staan.
We gaan uit van jouw talenten.
Fouten maken hoort erbij, daar leer je van. Wij bieden jou de oefenplaats hiervoor.
Bij ons mag je zijn wie je bent. Veilig en vol vertrouwen in jezelf en anderen.
Bij ons weet je waar je aan toe bent. We noemen dat duidelijkheid en structuur. Hierdoor voel jij je veilig. We hebben het beste met je voor.
Met de 7 gewoonten van The Leader in Me geven we jou een kompas voor het leven. Het is heel goed om te weten waar je al goed in bent en waar je nog beter in kunt worden.
We hebben hoge verwachtingen van jou. Wij kennen jou en weten wat je nodig hebt.
Natuurlijk volg je het pad van jouw leven. Maar bij ons leer je ook, naast taal en rekenen, dat de wereld groter is dan je eigen buurt. Dit alles geeft jou een stevige basis om jouw pad te vervolgen.

De gegevens van SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen heeft talent
  • Ouderbetrokkenheid
  • Goede instructie
  • Respectvol
  • Samen zijn we sterk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

St. Jan maakt deel uit van een Integraal Kindcentrum in samenwerking met KInderdomein en Ods Europa. Er zijn mogelijkheden voor voor- en buitenschoolse opvang in de school. Bij voldoende animo kan de opvang uitgebreid worden naar meerdere dagen. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven