CBS Het Lichtschip

Sportweg 24 8307 AN Ens

Schoolfoto van CBS Het Lichtschip

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van Het Lichtschip bestaat uit ervaren en enthousiaste mensen. Door kritisch te kijken naar het onderwijsaanbod in de school worden er jaarlijks verbeteringen ingevoerd.

Het schoolteam is voortdurend bezig om het beste uit zichzelf en de kinderen te halen. Met bijvoorbeeld een verandering in een andere, beter passende methodiek en daarbij behorende leerkrachtvaardigheden proberen we de ontwikkeling van het kind aldoor te vergroten, te verbreden.

Wij zijn er van overtuigd, dat door middel van ouderbetrokkenheid het welbevinden van het kind wordt vergroot. Samenwerken met ouders staat dan ook hoog in ons vaandel.

PBS (Positive Behavior Support) zorgt voor een duidelijke, veilige, positieve sfeer op school. Het moge duidelijk zijn, dat een dergelijke sfeer een ieder ten goede komt. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een andere leerkracht overgenomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school kenmerkt zich door een leerstof-jaarklassen-systeem. Er wordt zowel klassikaal, in groepen, als individueel gewerkt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen en de vastgestelde doelen behalen, is het van belang te differentiëren. Er wordt doelgericht onderwijs gegeven zodat alle leerlingen in de groep in elk geval de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden bereiken. Alle leerlingen volgen daarom de groepsinstructie en een aantal kinderen krijgt verlengde instructie en begeleid inoefenen om zo om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. Kenmerkend is dat de les met de hele groep wordt gestart en afgesloten, dat leerlingen die daar behoefte aan hebben verlengde instructie krijgen en meer tijd voor oefening en dat alle leerlingen feedback krijgen. Als voorwaarde geldt dat er duidelijke regels en routines zijn voor zelfstandig werken. 

Voor meer specifieke antwoorden over ons passend onderwijs verwijs ik graag naar ons ondersteuningsprofiel, wat u in één van de bijlagen vindt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven