cbs Het Lichtschip

Sportweg 24 8307 AN Ens

Schoolfoto van cbs Het Lichtschip

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u hartelijk welkom op het schoolvenster van 'Het Lichtschip' te Ens (NOP)

Een venster: een opening in muur of wand. Om een indruk van onze school te krijgen, kunt u door dit venster kijken.
U ziet dan allerlei aspecten van onze school.

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website en twitter (@lichtschip).

Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking met onze school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals de grafiek laat zien heeft de school de afgelopen jaren te maken gehad met een lichte daling van het aantal kinderen. Dit had te maken met de grote groepen in onze bovenbouw (die de school zouden gaan verlaten) en een kleine aanwas in de kleuterbouw. Deze tendens lijkt te zijn doorbroken.

We schrijven 2016 en hebben op dit moment te maken met juist kleinere groepen die de school verlaten en een ietwat groeiende aanwas in onze kleuterbouw. Dat is een fijne ontwikkeling waar we erg blij mee zijn. Onze leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over 5 groepen, waarvan 4 combinatiegroepen.

Het schoolteam bestaat uit 9 personen en 1 administratief medewerkster (zij is er één dagdeel per week en wel op de woensdagmorgen). Enkele leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak ook een specialisme. Zo hebben we een intern begeleider voor die kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Ook kent de school een taal-specialist. Er is kennis rond  (meer-)begaafde kinderen, gedrag, autisme, het speciale kind en de directeur heeft een masters degree MEL (Master Educational Leadership).

Alle teamleden zijn getraind in PBS en 'ouderbetrokkenheid 3.0'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven