CBS Het Lichtschip

Sportweg 24 8307 AN Ens

Schoolfoto van CBS Het Lichtschip

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u hartelijk welkom op het schoolvenster van 'Het Lichtschip' te Ens (NOP)

Het Lichtschip is een van de drie basisscholen in het dorp Ens.

De school ligt in het centrum van het dorp en aan de rechterkant van de school is peuterspeelzaal 'De Hummel' gehuisvest.
Wij zijn een open christelijke school met een prettig schoolklimaat & eigentijds onderwijs!

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website (www.hetlichtschip.nl)

Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking met onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oorspronkelijk
  • Aanvullend
  • Waarderend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grafiek laat zien dat de school de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een lichte daling van het aantal kinderen. Dit had te maken met de grote groepen in onze bovenbouw (die de school verlaten) en een kleine aanwas in de kleuterbouw. Deze tendens lijkt te zijn doorbroken. Op dit moment hebben we te maken met een groeiende aanwas in onze kleuterbouw.

Onze leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over 6 groepen, waarvan 4 combinatiegroepen (1/2A, 1/2B, 4/5 en 7/8).

Enkele leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak ook een specialisme. Zo hebben we een intern begeleider voor die kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Ook kent de school een taal/leesspecialist.

Er is algemene kennis rond (meer-)begaafde kinderen, taal-spraakproblemen en diverse vormen van opvallend gedrag.

Alle teamleden zijn getraind in PBS en hebben scholing rondom didactisch coachen én continu verbeteren gevolgd. .

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven