Het Compas

Wikkel 3 7881 BA Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Het Compas
  • Schoolfoto van Het Compas
  • Schoolfoto van Het Compas
  • Schoolfoto van Het Compas
  • Schoolfoto van Het Compas

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom!  
We vinden het heel fijn dat u onze schoolgids 2023-2024 leest.
De schoolgids van RK/PC Het Compas.

We zijn sinds dit schooljaar een gefuseerde school voor basisonderwijs. De twee scholen die zijn gefuseerd waren cbs Braakhekke en rkbs De Hoeksteen beide scholen stonden in Emmer Compascuum. Vanwege het beperkte leerling aantal van beide scholen en de bouw van een nieuw kindcentrum in Emmer Compascuum is na een fusietraject gekozen om gezamenlijk goed, plezierig en toekomstbestendig basisonderwijs te gaan verzorgen. Onze school heeft op dit moment 80 leerlingen en we hebben 4 basisgroepen. 
Het Compas is gevestigd in het nieuwe kindcentrum in het centrum van ons dorp. 
In dit kindcentrum zijn ook voorschoolse voorzieningen en een andere basisschool gevestigd. 

Met deze schoolgids geven wij een beeld van onze school, wie we zijn, wat we willen betekenen in de ontwikkeling van jullie kinderen en hoe we dat allemaal organiseren. Om een goed gevoel te krijgen van onze school en om ons te leren kennen nodigen wij jullie heel graag uit om een kennismakingsgesprek te plannen zodat we gezamenlijk door onze school kunnen lopen. Want wees eerlijk, de school voor jullie zoon of dochter die moet je toch voelen, ervaren hebben voordat je met vertrouwen jullie zoon of dochter aan de school toevertrouwd. 

Kom gerust binnen of bel voor het maken van een kennismakingsgesprek!
Ons telefoonnummer is : 0591-352677

Hartelijke groet,
Team Het Compas.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderlinge relatie
  • Persoonlijk maatwerk
  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Jij ok! Ik ok!
  • Fijn, veilig, plezierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Het Compas heeft aan het begin van het schooljaar 2023-2024 een totaal aantal van 80 leerlingen.
Deze zijn verdeeld over 4 basisgroepen. Dat zijn groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6 en groep 7-8.

Zoals eerder genoemd zijn de leerlingen afkomstig van twee scholen. De leerlingen zitten nu bij elkaar in de klas in de nieuwe school.
Omdat wij leerlingen adaptief benaderen, dat wil zeggen dat we leerstof bieden passend bij hun huidige beheersingsniveau, profiteren leerlingen van deze aanpak.

Onze leerlingen komen voornamelijk uit het dorp Emmer Compascuum of een ander nabij dorp.
Omdat Emmer Compascuum heel dichtbij de landsgrens met Duitsland ligt, zijn we ook een aantrekkelijke school voor Nederlandse gezinnen die net over de landsgrens wonen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wilt u meer informatie over de voor/naschoolse opvang, heeft u vragen over de opvang via school of wilt u zich hiervoor aanmelden. Dan kunt u vrijblijvend een mail sturen naar het schoolmailadres: hetcompas@primenius.nl

Voor opvang tijdens vakantie of vrije dagen geldt: bij een vroegtijdige aanvraag kan er opvang geregeld worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven