St. Gerardusschool

Splitting 145 7826 CT Emmen

  • Schoolfoto van St. Gerardusschool
  • Schoolfoto van St. Gerardusschool
  • De voetballers van FC Emmen lezen onze leerlingen voor.
  • Schoolfoto van St. Gerardusschool
  • Schoolfoto van St. Gerardusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Gerardusschool biedt kansen voor alle leerlingen. 
Onze school is een katholieke basisschool in de wijk Barger-Oosterveld. Barger-Oosterveld is een hechte gemeenschap. Van die hechte gemeenschap maken wij deel uit.

Op onze school hebben de groepsleerkrachten nauw contact met de ouders en de leerlingen. De Sint Gerardusschool heeft een team dat zich persoonlijk betrokken voelt bij de school. Ons onderwijs zal de komende jaren zich ontwikkelen richting gepersonaliseerd onderwijs. We gaan hierbij uit van de kansen van de leerling. We bereiden de leerlingen voor op deelname aan de hedendaagse maatschappij.

Indien u vragen heeft en/of een toelichting wilt op de gepubliceerde gegevens, kunt u contact opnemen met onze directeur, dhr. B. Dijksma. Hij is dagelijks telefonisch bereikbaar (0591-622465).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Identiteit
  • Vertrouwen
  • Betekenisvol leren
  • Welbevinden en betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Drenthe daalt het aantal leerlingen op de basisscholen. De Sint Gerardusschool heeft op dit moment ruim 70 % van de leerlingen in de basisschoolleeftijd vanuit Barger Oosterveld op school. Het leerlingaantal blijft rond de 200 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Sint Gerardusschool heeft sinds het schooljaar 2016-2017 het vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan alle dagen van 8.30 - 14.00 uur naar school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven