St. Gerardusschool

Splitting 145 7826 CT Emmen

  • Schoolfoto van St. Gerardusschool
  • Schoolfoto van St. Gerardusschool
  • Schoolfoto van St. Gerardusschool
  • Schoolfoto van St. Gerardusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is bij leerlingen in de groepen 6 t/m 8 afgenomen. De leerlingen zijn zeer tevreden over wat ze leren op school. Ze vinden dat de juf of meester hen goed helpt als dat nodig is. De regels zijn duidelijk en de uitleg van de juf of meester is naar tevredenheid. Het mooie rapportcijfer is hoger dan vorig jaar. Het team waardeert de positieve beoordeling van de leerlingen. Het werken vanuit de visie gepersonaliseerd onderwijs wordt door de leerlingen gewaardeerd.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Slechts 42% van de ouders heeft de tevredenheidpeiling ingevuld. De ouders zijn bovengemiddeld tevreden over het schoolklimaat op school. Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en waardeert de contacten met school positief. Vanuit de tevredenheidspeiling blijkt ook dat iets minder ouders tevreden zijn over de communicatie en het informeren. De waardering ligt iets onder het rapportcijfer van 7,8. In het schooljaar 2021-2022 zullen de oudercontactmomenten persoonlijk met ouders worden afgestemd.

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven