Daltonschool Innova

Arent toe Boecoplaan 41 8081 VZ Elburg

Schoolfoto van Daltonschool Innova

In het kort

Toelichting van de school

Ben je op zoek naar een gemoedelijke en plezierige school voor jouw kind? Een school waar er veel samen wordt ondernomen zodat jouw kind fijn leert leven met de mensen om zich heen? Waar de leerkrachten de eigenheid van jouw kind waarderen en deze ook stimuleren? De leerkrachten willen alle kinderen dan ook meegeven dat fijn leven eigenlijk het meervoud is van lef? Vindt je het, net als wij, belangrijk dat kinderen naast het gewone leerstofaanbod ook leren:

  • rekening te houden met elkaar,
  • ondernemend te zijn,
  • verantwoordelijkheid te nemen,
  • plannen,
  • reflecteren op hun eigen denken en doen?

Dan is onze school vast en zeker de plek voor uw kind! Wij geloven dat onderwijzen vanuit de Dalton kernwaarden het best rechtdoet aan ons motto: LEREN MET LEF!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zeer sterke Daltonschool
  • MijnRapportFolio
  • VIP3+
  • 10-14 onderwijs
  • Ambassadeur Alzheimerstichting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal jaren geleden is de school sterk teruggelopen d.m.v. externe ontwikkelingen. Drie jaar geleden heeft de school een andere weg ingeslagen; de naam de Vrijheid is veranderd in Innova en er is sterk ingezet op kwaliteitsonderwijs. Dit heeft onder andere geresulteerd in een sterk verbeterd Dalton concept.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven