Basisschool Karel de Grote

Mendelssohnlaan 217 5653 BB Eindhoven

  • Regelmatig stellen de kinderen van het hele Spilcentrum hun werk ten toon. Bij de tentoonstelling zijn ouders welkom.
  • In december 2013 speelde het team een vrolijke kerstmusical voor alle kinderen en ouders van het spilcentrum.
  • Elk jaar nemen we deel aan verschillende sporttoernooien, waaronder de zwemkampioenschappen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte, studieverlofofom een andere reden niet aanwezig is, wordt er voor vervanging gezorgd. Het uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk gegeven kan worden. De organisatie van de school willen we steeds zo veel mogelijk intact laten. Soms lukt het ons niet om een invaller te vinden. In dat geval splitsen we de groep op en verdelen we de kinderen over andere groepen. In het uiterste geval wordt er besloten om de groep vrij te geven. Wij stellen de ouders daarvan altijd een dag van te voren schriftelijk op de hoogte en verzoeken hen om hun kind een dag thuis te houden; is dit niet mogelijk dan zorgt de school voor opvang. We sturen de kinderen nooit onaangekondigd naar huis. U zult begrijpen dat de school er alles aan gelegen is om lesuitval tot het uiterste te beperken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is als een bijlage opgenomen.

De school werkt met een vakleerkracht Sport en Beweging in de groepen 3 tot en met 8 op de vrijdagen.

Op de dinsdagen hebben we een vakleerkracht Techniek voor de groepen 1 tot en met 8.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven