Basisschool Karel de Grote

Mendelssohnlaan 217 5653 BB Eindhoven

  • Betrokken ouders/verzorgers en een betrokken school zijn de voorwaarden voor het studiesucces van kinderen. We doen het samen!
  • De kinderen krijgen les van kunstdocenten. In één schooljaar komen alle disciplines; dans, beeldende vorming, muziek en theater, aan bod.
  • Niet alleen in groep 3, maar in al onze groepen ligt het accent op het aanleren van de Nederlandse taal.
  • Samen leren, samenwerken en samen spelen in de nieuwe hallen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Karel de Grote. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool Karel de Grote is onderdeel van Spilcentrum Genderdal, waarin de partners intensief samenwerken aan de ontwikkeling van alle leerlingen.

Onder het motto 'leren van en met elkaar' bieden wij onze leerlingen onderwijs dat bij hen past en een goede basis biedt voor hun verdere ontwikkeling. De school werkt met kleine groepen, daardoor is er veel extra aandacht voor alle kinderen. Naast de reguliere vakken nemen techniek en cultuur een speciale plek in op de Karel de Grote.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.bskareldegrote.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Goede onderwijsresultaten
  • Ouderparticipatie
  • Kleine groepen
  • Samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is de laatste jaren stabiel. Op 1 oktober 2021 telde de school 155 leerlingen en op 1 oktober 2022 153 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven