Basisschool Karel de Grote

Mendelssohnlaan 217 5653 BB Eindhoven

  • Regelmatig stellen de kinderen van het hele Spilcentrum hun werk ten toon. Bij de tentoonstelling zijn ouders welkom.
  • In december 2013 speelde het team een vrolijke kerstmusical voor alle kinderen en ouders van het spilcentrum.
  • Elk jaar nemen we deel aan verschillende sporttoernooien, waaronder de zwemkampioenschappen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Karel de Grote. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onder het motto "Leren van en met elkaar" bieden we onze leerlingen onderwijs dat bij hen past en een goede basis biedt voor hun verdere ontwikkeling. Omdat de school werkt met kleine groepen, is er veel extra aandacht voor alle kinderen. Naast reguliere vakken nemen techniek en cultuur een speciale plek in op de Karel de Grote.

Wij zijn een brede school (Spilcentrum) waarin de partners intensief samenwerken aan de ontwikkeling van alle leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.bskareldegrote.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Goede onderwijsresultaten
  • Ouderparticipatie
  • Kleine groepen
  • Samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is de laatste jaren stabiel. Op 1 oktober 2019 telde de school 179 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven