Openbare Basisschool de Klapwiek

Marseillelaan 100 A 5627 GM Eindhoven

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klapwiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van saltoschool de Klapwiek.

Deze site informeert u over de resultaten van onze leerlingen de afgelopen periode.

De Klapwiek wil echter veel meer zijn voor onze leerlingen: een ontmoetingsplaats voor alle leerlingen om te leren spelen, te leren werken, te leren leren en samen verantwoordelijk te zijn voor een fijne werkomgeving.

In de toekomst zal deze site uitgebreid worden met informatie over de ontwikkeling van onze leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, actief, leren, talenten
  • Plezier
  • Warm klimaat
  • Positief, creatief
  • Weerbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school begint met een ‘inloopkwartier’. Ouders en leerlingen mogen dan vanaf 8.30 uur de school binnen. U kunt dan met uw kind mee de klas in. Vijf minuten voor aanvang van de lessen klinkt de ‘eerste’ bel. U moet dan afscheid nemen van uw kind en de school verlaten. De kinderen gaan bij de eerste bel meteen naar binnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen. Bij het ophalen van de kinderen op het eind van de schooltijd wordt u verzocht buiten te wachten. Wanneer uw kind moet verzuimen wegens ziekte, moet u dit voor aanvang van de schooldag melden via de basisonline app. Wanneer we een kind zonder opgave van reden missen, proberen we u te bereiken om te weten waar uw kind is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven