SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de 8 jaren dat de kinderen onze school bezoeken stimuleren wij hen in samenwerkend leren en het ontdekken van de wereld.Wij begeleiden hen naar zelfstandigheid en zelfsturing. Ons doel is dat elk kind zich optimaal ontwikkelt en opgroeit als een zelf-verantwoordelijk en respectvol mens.

De Inspectie heeft voor het schooljaar 2014-2015 een herberekening uitgevoerd i.v.m. kinderen die het eindniveau niet behalen  en 1 kind dat te kort op school was. Uit deze herberekening blijkt dat de standaardscore 532,8 is en daarmee iets onder het landelijke gemiddelde voor vergelijkbare scholen ligt. De resultaten zijn wel passend bij de populatie, de ontwikkeling in 8 schooljaren en het behaalde eindniveau van de kinderen.

M.i.v. 2014-2015 wordt de Cito Eindtoets later in het schooljaar afgenomen en is het advies VO volledig gebaseerd op de onderbouwde bevindingen van de school.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is gebaseerd op de totale ontwikkeling en mogelijkheden van het kind. Ons streven naar samenwerken, zelfstandigheid, zelfsturing en zelf-verantwoordelijkheid bereidt kinderen goed voor op het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven