SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Ontdekken
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een middelgrote school, met 21 vaste professionele medewerkers. Bij dit leerlingenaantal lukt het de medewerkers om alle leerlingen te kennen en kennen de kinderen ook de medewerkers. Dat zorgt voor een goed contact en veiligheid.

Binnen SPIL-centrum "de Hettenheuvel" werken wij samen met de voorschool en de naschoolse opvang en dragen gezamenlijk zorg voor een doorgaande lijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Korein Kinderplein is onze vaste samenwerkingspartner voor voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn uiteraard wel vrij in de keuze van kinderopvang, dus als u kiest voor een andere organisatie dan kan dat natuurlijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven