SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een middelgrote school, met 21 vaste professionele medewerkers. Bij dit leerlingenaantal lukt het de medewerkers om alle leerlingen te kennen en kennen de kinderen ook de medewerkers. Dat zorgt voor een goed contact en veiligheid.

Binnen SPIL-centrum "de Hettenheuvel" werken wij samen met de voorschool en de naschoolse opvang en dragen gezamenlijk zorg voor een doorgaande lijn.

Weergave

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Korein Kinderplein is onze vaste samenwerkingspartner voor voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn uiteraard wel vrij in de keuze van kinderopvang, dus als u kiest voor een andere organisatie dan kan dat natuurlijk.

Tussenschoolse opvang organiseren wij middels een stichting in eigen beheer met ouders en oud-ouders van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven