De Schelp

Zuiderzeelaan 3 5628 KC Eindhoven

  • Schoolfoto van De Schelp
  • Schoolfoto van De Schelp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de uitslag van de eindtoets IEP op een andere manier weergegeven. Dit is landelijke zo bepaald. Er wordt gekeken naar behaalde 1F / 2F/1S niveaus. Deze scores worden weergegeven in een percentage berekend over drie schooljaren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van een tweejaarlijkse trendanalyse van de leerresultaten (CITO) en pedagogische observaties (ZIEN!) wordt op cyclische wijze gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen alle leerlingen een pre-advies voor het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In alle groepen wordt wekelijks gewerkt met Kwink onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We starten het schooljaar altijd met de gouden weken waarin leerlingen met activiteiten werken aan een goede groepsvorming. De rest van het schooljaar wordt in iedere groep wekelijks aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Onze eigen Rots & Water trainer Mariska Smoes geeft in alle groepen trainingen om kinderen te helpen om hun weerbaarheid te ontwikkelen en daarmee hun welbevinden te vergroten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Respect (wereldburgerschap)

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven