De Schelp

Zuiderzeelaan 3 5628 KC Eindhoven

  • Schoolfoto van De Schelp
  • Schoolfoto van De Schelp

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Schelp, waar talent bloeit en plezier groeit!

Welkom op de Vensters PO site van basisschool De Schelp. 

U vindt hier informatie over:

  • wie wij zijn
  • wat wij belangrijk vinden
  • onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voorgezet onderwijs

Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze school. Als u meer informatie wilt bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school.

Belt u gerust naar 040-2415166 om een afspraak te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Respect (wereldburgerschap)
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 Bij het vinden van de weg met uw klacht kunt u geholpen worden door de op iedere school aanwezige interne vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan uw verhaal aanhoren en u de weg wijzen binnen  en buiten de school. Wanneer u er samen niet uit komt kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de SKPO, Irene Kersten.

Contact gegevens: website: www.irenekersten.nl   email:  info@irenekersten.nl   telefoon: 0611396901

Terug naar boven