Kindcentrum de Branding

Pastoor van Kleefstraat 19 1931 BL Egmond aan Zee

Schoolfoto van Kindcentrum de Branding

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvensters van kindcentrum De Branding, te Egmond aan Zee. 

Vergroot jouw wereld!

Op kindcentrum De Branding vinden we een brede ontwikkeling van kinderen belangrijk, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar bij ons kindcentrum terecht voor onderwijs, opvang en ondersteuning die aansluit bij hun ontwikkeling. Jezelf ontwikkelen lukt het beste in een veilige en positieve omgeving waar kinderen durven te zijn wie ze willen zijn. Wij werken aan een stevige basis voor rekenen, taal en lezen om voldoende kennis op te kunnen doen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan creativiteit, muziek en sport. Zo vinden kinderen het leuk om te leren en ervaren ze succes en plezier. Ook na schooltijd. Op De Branding maak je kennis met de wereld buiten ons kindcentrum. Daar valt heel veel te ontdekken en te leren. Door spelenderwijs kennis te maken met je omgeving, wordt jouw wereld steeds een beetje groter.

In schoolvensters vindt u alle informatie die u eventueel zou kunnen gebruiken voor het maken van een schoolkeuze voor uw kind(eren). Indien er zaken onduidelijk zijn, wij staan u graag te woord. 

Team De Branding

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positieve en veilige omgeving
  • Focus op goed onderwijs
  • Leren van de wereld
  • Blijf gezond en fit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven