Basisschool Prins Willem Alexander

't Witzand 22 9463 PA Eext

Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

In deze schoolgids schetsen wij u een beeld van onze school. We beschrijven de manier waarop wij het onderwijs aan onze leerlingen vormgeven.

U krijgt een idee van wat wij belangrijk vinden en u ontdekt wat wij onze leerlingen willen meegeven. Wij vertellen u wat wij willen bereiken en op welke manier we dat doen.

De gebruikte foto’s geven een indruk van de sfeer op onze school.

Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids weet of OBS Prins Willem Alexander past bij u en uw kind. Bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig geworden naar onze school, dan nodigen wij u van harte uit onze school te bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen zijn
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wet op het primair onderwijs geeft ouders de mogelijkheid om zelf een school te kiezen. Op 1 oktober 2022 heeft onze school 79 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Het aantal leerlingen is de laatste jaren stabiel. Volgens de prognose houdt de school de komende jaren 4 combinatiegroepen.

Voordat nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, vragen we informatie en gegevens over de resultaten en vorderingen van de nieuwe leerling. Ook ontvangt onze school eerst een bericht van uitschrijving. Zo kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Drie keer in het schooljaar staan er oudergesprekken gepland. Als het nodig is kan natuurlijk ten allen tijde een afspraak voor een gesprek gemaakt worden. Voor de reguliere gesprekken kunt u via ons ouderportaal intekenen op een tijd die u past.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven