OBS Villa60

Schoolstraat 60 7211 BD Eefde

  • Schoolfoto van OBS Villa60
  • Schoolfoto van OBS Villa60
  • Schoolfoto van OBS Villa60

In het kort

Toelichting van de school

OBS Villa60 is een openbare school en verzorgt onderwijs vanuit het motto "Laat zien wie je bent".

Villa60 biedt onderwijs met een stevige basis voor de toekomst. Daar horen ook de nieuwe vaardigheden bij die nodig zijn in de 21e eeuw. Dat realiseren we met het onderwijsconcept Thinking for Learning en digitalisering. Wij hechten aan duidelijke structuur voor de kinderen waarin we ze begeleiden naar zelfstandigheid. Onze school kenmerkt zich verder door de zorg voor elke leerling. Op Villa60 kan elk kind zich ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid. We geven les aan leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. 

Stichting Poolster

OBS Villa60 maakt onderdeel uit van stichting Poolster. De Poolsterscholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs www.poolsterscholen.nl

De gegevens voor dit Schoolvenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen van talenten
  • Rustige, veilige sfeer
  • Duidelijke structuur
  • Zorg op maat
  • Openbaar onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Krimpregio

Het aantal leerlingen in de regio loopt de laatste jaren fors achteruit. Ondanks de regionale krimp, is het aantal leerlingen op Villa60 in het schooljaar 2017-2018 gegroeid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang werkt met strippenkaarten. Een strip kost €1,30

Voor- en buitenschoolse opvang is gehuisvest in de unit naast Villa60.

De peuterspeelzaal is gehuisvest in de unit naast Villa60.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven