Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede

Schoolfoto van Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 is het resultaat van de Centrale Eindtoets conform de inspectienorm.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methode gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Aan de hand van de resultaten van deze onafhankelijke toetsen wordt er een analyse gemaakt, in combinatie met de methode-gebonden toetsen. En daar, waar nodig, het onderwijs aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De (groep 8) leerlingen van de ESV krijgen een goed advies. Er is nauwelijks sprake van leerlingen die doubleren of die naar een lager of hoger schoolniveau stromen. De kennis en vaardigheden van de leerlingen zijn goed afgestemd op de eisen van het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft de ESV als waardering het basisarrangement. De school laat zelf regelmatig een kwaliteitsonderzoek doen buiten de inspectie om met als doel het beste uit alle leerlingen en teamleden te halen. We willen de betere leerlingen voldoende uitdaging bieden. Het is tevens van belang om de middengroep voldoende aandacht te geven, zodat ze op een hoger niveau getild worden. De wat mindere leerlingen worden begeleid door handelingsplannen en door de inzet van remedial teaching (RT) en intern begeleiding (IB).

Terug naar boven