Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede

Schoolfoto van Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 is het resultaat van de Centrale Eindtoets conform de inspectienorm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methode gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Aan de hand van de resultaten van deze onafhankelijke toetsen wordt er een analyse gemaakt, in combinatie met de methode-gebonden toetsen. En daar, waar nodig, het onderwijs aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De (groep 8) leerlingen van de ESV krijgen een goed advies. Er is nauwelijks sprake van leerlingen die doubleren of die naar een lager of hoger schoolniveau stromen. De kennis en vaardigheden van de leerlingen zijn goed afgestemd op de eisen van het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft de ESV als waardering het basisarrangement. De school laat zelf regelmatig een kwaliteitsonderzoek doen buiten de inspectie om met als doel het beste uit alle leerlingen en teamleden te halen. We willen de betere leerlingen voldoende uitdaging bieden. Het is tevens van belang om de middengroep voldoende aandacht te geven, zodat ze op een hoger niveau getild worden. De wat mindere leerlingen worden begeleid door handelingsplannen en door de inzet van remedial teaching (RT) en intern begeleiding (IB).

Terug naar boven