Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede

Schoolfoto van Basisschool van de Edese Schoolvereniging

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de ESV, de Edese Schoolvereniging!

De ESV kiest bewust voor het zijn van een kleinschalige school met 9 groepen.

De ESV is een school in een prachtige bosachtige omgeving met vele houten speeltoestellen.

De ESV biedt ruimte voor ontwikkeling, betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en beweging.

Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren van en met elkaar
  • Goede, veilige basis
  • Actieve betrokkenheid
  • Uitdagende leeromgeving
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt gemiddeld 235 leerlingen per jaar. Er worden in een vroeg stadium (voor de eerste verjaardag) meer kinderen aangemeld dan we kunnen plaatsen. Door verhuizingen kunnen de klassen in latere jaren iets kleiner worden.  De kleuters zijn verdeeld over drie combinatiegroepen. Hierdoor blijven de kleutergroepen gemiddeld kleiner dan de overige groepen. De jongste leerlingen krijgen meer individueel gericht onderwijs. In de combinatiegroepen kunnen ze makkelijker de dingen doen die bij hun individuele ontwikkeling past.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De ESV kiest bewust voor de traditionele schooltijden. In de middagpauze is aandacht voor de lunch, echter ook voor beweging op het prachtige bosrijke buitenterrein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven