Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede

Schoolfoto van Basisschool van de Edese Schoolvereniging

Het team

Toelichting van de school

Het Management Team bestaat uit de directeur, een onderbouw-, een bovenbouw coördinator en intern begeleiding.

Het gemotiveerde team van leerkrachten binnen de ESV is hecht en de betrokkenheid is groot. Er is nauwelijks verloop, waardoor de gemiddelde leeftijd wat hoger is. Bij vertrek van een leerkracht wordt ingezet op een hoogwaardig jongere leerkracht. Er wordt regelmatig gewerkt met stagiaires.

Er is een vakleerkracht Engels (al vanaf groep 1), muziek en bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De omvang van het team maakt het mogelijk om uitval van leerkrachten op te vangen. Uw kind wordt in principe niet naar huis gestuurd, maar krijgt zoveel mogelijk een (vaste) vervangende leerkracht. Als er geen invalkracht is, wordt binnen de school naar andere oplossingen gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De ESV kent 3 combinatiegroepen in de onderbouw (instroom/groep 1/groep 2).

De overige 6 groepen zijn groep 3 t/m 8.

Het aantal leerlingen is gemiddeld 30 leerlingen per groep.

Wij zijn blij en trots op ons team van leerkrachten en de vakleerkrachten Engels, Muziek en Bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de ESV werken we thematisch in de kleutergroepen. De diverse vakgebieden wisselen elkaar af.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ESV heeft klassen van 32 leerlingen. Om kinderen zo adequaat mogelijk te helpen binnen deze klassengrootte werken we met remedial teaching (twee dagdelen), die onder leiding van de intern begeleiders groepsjes leerlngen helpen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven