Gereformeerde Basisschool De Triangel

Tollenburg 15 6714 EJ Ede

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen op De Triangel zitten in een combinatiegroep. In de kleutergroepen kiezen we bewust voor een samenstelling van jonge en oudere kleuters. Op deze manier kunnen zij van en met elkaar leren. We hebben daarom twee groepen 1/2. In de jaren daarna zijn de groepen 4, 5, 6 en 7 verdeeld over combinatieklassen, groep 3 en 8 zitten alleen met leerlingen uit het eigen jaar. Ieder klas heeft een eigen groepsleerkracht. Deze leerkracht is de belangrijkste persoon in het onderwijs voor uw kind. Omdat de meeste leerkrachten niet fulltime werken, is er naast de groepsleerkracht vaak nog een duo-leerkracht die de rest van de lessen geeft.

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, hebben we daarnaast een Projectklas. Op dinsdagmorgen werken de leerlingen van deze klas samen aan projecten die hen nóg meer uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen passend onderwijs komen twee kernthema's van De Triangel terug: kinderen mogen echt zichzelf zijn én er is veel ruimte voor talentontwikkeling. Deze kwaliteiten zetten we ook in bij kinderen die 'net iets meer' nodig hebben. Binnen ons team is veel expertise aanwezig om kinderen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. 

Als dat nodig is, kunnen we externe hulp inschakelen via bijvoorbeeld SWV Rijn en Gelderse Vallei.

Bent u benieuwd of we ook voor uw kind onderwijs op maat kunnen bieden? Neem dan contact op!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven