Gereformeerde Basisschool De Triangel

Tollenburg 15 6714 EJ Ede

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Op deze pagina ziet u de gemiddelde score die leerlingen van De Triangel bij de Centrale Eindtoets halen. Deze scores zijn zoals wij die verwachten van onze leerlingen: ze zijn vergelijkbaar met de toetsresultaten in eerdere groepen.

We kiezen er bewust voor om de resultaten van alle leerlingen mee te laten tellen in het gemiddelde, in tegenstelling tot veel andere scholen. Alle kinderen horen erbij, ook kinderen die lager scoren op de Eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In de tabellen ziet u naar welk niveau voortgezet onderwijs de kinderen uit groep 8 afgelopen jaren zijn gegaan.

Ons advies is altijd maatwerk, gebaseerd op de resultaten in groep 3-8 en de inschatting van de groepsleerkracht. Hierbij spelen ook werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke rol. Samen met de ouder bespreken we op welk niveau het kind het meest tot zijn of haar recht komt. Zo kan een kind niet alleen op de Triangel maar ook op het voortgezet onderwijs helemaal zichzelf zijn.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven