Gereformeerde Basisschool De Triangel

Tollenburg 15 6714 EJ Ede

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van GBS De Triangel!

Wij zijn een Bijbelgetrouwe basisschool in Ede: wij leven en werken met de Bijbel als basis en Jezus als voorbeeld. Onze school is daarom een plaats waar kinderen hun talenten ontwikkelen en écht zichzelf mogen zijn.

Dit zorgt ervoor dat kinderen zich op onze school kunnen ontwikkelen en daar ook plezier in hebben. Ze leren goed met elkaar leren omgaan en krijgen oog voor de wereld om hen heen. Mooie woorden die we ook écht in de praktijk brengen. Dat laten we u graag zien. Op deze pagina, maar natuurlijk ook op onze school. Neem daarom gerust contact op voor een afspraak, we zien u graag!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • talentontwikkeling
  • thuis op school
  • ontwikkelingsgericht
  • uniek in Gods wereld!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft momenteel ca. 225 leerlingen. De laatste jaren zijn we sterk gegroeid. De verwachting is dat we de komende jaren een vergelijkbaar leerlingenaantal houden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft een continurooster. Hierbij is een duidelijke opbouw in uren. Zo zijn kinderen in groep 1 elke woensdag en vrijdag vrij. In groep 2 is dit nog om de week. De schooltijd bouwen we langzaam op naar vier hele dagen en één halve dag (woensdag) vanaf groep 5.

Tussen de middag is er een lunchpauze. Kinderen eten op school. Tijdens de lunchpauze is er TSO. Er zijn vaste ouders die toezicht houden. Deze ouders krijgen hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding betalen we uit de bijdrage die we vragen aan de ouders.  

Buiten schooltijd kunnen kinderen naar de BSO. Hiervoor werken we samen met Koalah. Dit is de kinderopvangorganisatie binnen onze schoolvereniging. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven