Basisschool Groene Vallei

Groenendaal 7 -9 6715 BA Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei

Het team

Toelichting van de school

Het team op de Groene Vallei werkt iedere dag met plezier samen aan het onderwijs. Ook bij ons staan de 7 gewoonten centraal. We maken gebruik van elkaars talenten en diversiteit en zorgen er met elkaar voor dat je op de Groene Vallei kunt groeien en bloeien. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van de invallerspool IPPON. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Net als groep 3 t/m 8 krijgen  de kleuters jaarlijks 940 uur onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit thema's. Om zicht te houden op de ontwikkeling, en hierop te kunnen sturen, wordt er gebruik gemaakt van 'Leerlijnen jonge kind'.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze groepen niet per uur vastgelegd hoeveel uur we aan de verschillende vakken besteden. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt hoe een gewone schoolweek eruit ziet. We volgen voor de meeste vakken de methode. Daarbij houden we er wel rekening mee dat groepen van elkaar verschillen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven