Basisschool Groene Vallei

Groenendaal 7 -9 6715 BA Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei

Het team

Toelichting van de school

Het team op de Groene Vallei werkt iedere dag met plezier samen aan het onderwijs. Ook bij ons staan de 7 gewoonten centraal. We maken gebruik van elkaars talenten en diversiteit en zorgen er met elkaar voor dat je op de Groene Vallei kunt groeien en bloeien. Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, een administratief medewerker, een conciërge, twee onderwijsassistenten, leerkrachten en een vakleerkracht gym. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van de invallerspool IPPON. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Net als groep 3 t/m 8 krijgen de kleuters jaarlijks 940 uur onderwijs. Er is een beredeneerd aanbod waarbij doelen zijn verwerkt in verschillende thema's. Om zicht te houden op de ontwikkeling van kinderen, en hierop te kunnen sturen, wordt er onder andere gebruik gemaakt van 'Leerlijnen jonge kind'.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze groepen niet per uur vastgelegd hoeveel uur we aan de verschillende vakken besteden. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt hoe een gewone schoolweek eruit ziet. We gebruiken voor de meeste vakken een methode. Daarbij houden we er wel rekening mee dat groepen en kinderen van elkaar verschillen. Op de Groene Vallei staan de kernvakken op de voorgrond; rekenen, lezen en taal. Bij het onderwijzen van andere vak- en vormingsgebieden verbinden we de kernvakken waar mogelijk. 

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal en kleuterbouw werken samen gedurende het jaar aan verschillende projecten. Er zijn tevens overlegmomenten over onder andere een goede doorgaande lijn. 

Terug naar boven