Basisschool Groene Vallei

Groenendaal 7 -9 6715 BA Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Daarom heeft de overheid de scholen gevraagd een schoolgids te maken. Onze school heeft een gids gemaakt om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij voortdurend bezig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben.

In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. Lees daarom voor ‘ouders’ steeds ‘ouders/verzorgers’.

Met deze schoolgids willen wij u informeren over belangrijke zaken rond de Groene Vallei. Aan de samenstelling van de schoolgids is veel zorg besteed. Het is echter ondoenlijk om door middel van een gids op alle vragen een passend antwoord te geven. Aarzelt u daarom niet nadere informatie of een toelichting te vragen aan het team, de directie of de medezeggenschapsraad.

Namens de medezeggenschapsraad en het team

Annemarie van den Berg (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk leiderschap
  • Veiligheid en vertrouwen
  • De 7 gewoonten
  • In ontwikkeling
  • Aandacht voor de natuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Groene Vallei werken we enkele jaargroepen en combinatiegroepen. 

We starten met een groep 1/2 en een groep 2/3. Vanuit de visie het jonge kind, dat ontdekkend leert, hebben we gekozen voor de geleidelijke overstap naar het leren vanuit methodes voor de groep 3 leerling. Op deze manier leren kinderen veel van elkaar; jongsten leren bijvoorbeeld van de oudsten hoe de gang van zaken in de klas is, oudsten leren van de jongsten om rekening te houden met elkaar. De kinderen leren al op jonge leeftijd samen te werken. 

Vanaf groep 4 hebben we zowel enkele als gecombineerde groepen. Dit is afhankelijk van het leerlingaantal. In de klassen zitten de kinderen in principe in tafelgroepjes, die enkele keren per jaar wisselen van samenstelling. Op deze manier is het samenwerken makkelijk te bevorderen en te organiseren. 

Weergave

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven