Basisschool Groene Vallei

Groenendaal 7 -9 6715 BA Ede

  • Onze kinderen leren de natuur van dichtbij kennen. Kinderen gaan niet zelfstandig naar de sloot maar onder begeleiding van een leerkracht.
  • Kinderen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de dieren op ons schoolplein.
  • Naast het onderwijs in en om de school met concreet materiaal werken we met methodes die voldoen aan de kerndoelen.

In het kort

Toelichting van de school

We zijn trots een 'The leader in me' school te zijn.

Onze school is een groene school.

Met moestuinbakken en een kinderboerderij op het plein.

Wij zorgen dat het kind groeit en bloeit op alle ontwikkelingsgebieden!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk leiderschap
  • Veiligheid en vertrouwen
  • De 7 gewoonten
  • In ontwikkeling
  • Aandacht voor de natuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de fusie is de school in leerlingenaantal afgenomen.

De Groene Vallei is een nieuwe school met een eigentijdse visie op het kind.

We werken aan naamsbekendheid, zodat nieuwe ouders ons weten te vinden in Veldhuizen Ede.

Weergave

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven