De Kleine Prins

Balgzand 4 6718 MJ Ede

  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke Jenaplanschool
  • Ieder kind is uniek
  • Gesprek, spel, werk en viering
  • Samen
  • Werken met hoofd, hart, handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de kinderen, de stamgroepleiders en andere medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. We proberen ouders dan ook optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Een veilig schoolklimaat vraagt om bijzondere inspanningen van iedereen die bij de school betrokken is. Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Wij willen een school zijn die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elke incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. Om dit te bereiken, monitoren wij onder andere elk jaar de veiligheidsbeleving van de leerlingen in de bovenbouwgroepen. De intern begeleider (Monique van Ganswijk) volgt deze ontwikkeling en bespreekt dit het de stamgroepleiders en de contactpersonen.

Op de Kleine Prins zijn er twee contactpersonen: Monique Heij (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag) en Adriana de Rijk (aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag).  

Terug naar boven