De Kleine Prins

Balgzand 4 6718 MJ Ede

  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Kleine Prins behoort tot Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei. Deze stichting, SKOVV, is aangesloten bij de IPPON. Binnen de pool van de IPPON werken leerkrachten die niet verbonden zijn aan een vaste groep/school, maar ingezet worden voor vervangingen (kort en lang). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stamgroepen

We werken op de Kleine Prins bewust in stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen uit twee verschillende leerjaren bij elkaar (bijvoorbeeld een groep 3/4 of een groep 5/6). Hierdoor verandert elk jaar de groepsdynamiek, zijn de verschillen groter, kunnen de kinderen meer van elkaar leren en leren ze dat we allemaal verschillend zijn. Door in stamgroepen te werken zijn de kinderen altijd een keer de jongste, maar ook altijd een keer de oudste van de groep. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten waarbij we een groepsopdracht maken of groepsdoorbroken werken en kinderen van alle leeftijden met elkaar samenwerken. De kinderen hebben meestal twee jaar dezelfde stamgroepleider. Hierdoor heeft de juf of meester een goed beeld van de hele ontwikkeling van de kinderen in de klas.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze stamgroepen niet per uur vastgelegd hoeveel uur we aan de verschillende vakken besteden. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt hoe een gewone schoolweek eruit ziet. We volgen voor taal, spelling, rekenen, schrijven en begrijpend lezen een methode. Voor de andere vakken werken we thematisch. 

Onze kinderen gaan allemaal 960 uur per jaar naar school. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze stamgroepen niet per uur vastgelegd hoeveel uur we aan de verschillende vakken besteden. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt hoe een gewone schoolweek eruit ziet. We volgen voor taal, spelling, rekenen, schrijven en begrijpend lezen een methode. Voor de andere vakken werken we thematisch. 

Onze kinderen gaan allemaal 960 uur per jaar naar school. 

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn we voornemens om de samenwerking met Partou te intensiveren, zodat we in de toekomst naast buitenschoolse opvang ook voorschoolse opvang en peuteropvang kunnen bieden. 

Terug naar boven