Basisschool Het Startpunt

Wulplaan 9 6713 BT Ede

Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Het Startpunt.

Voor het eerst naar school gaan is ‘Het Startpunt’ voor elk kind. Thuis is de wereld nog klein en overzichtelijk. Op school wordt de wereld groter. Alle medewerkers van onze school zijn er op gericht om uw kinderen een goede start te geven, zodat ze na de basisschooltijd vol goede moed en met relevante kennis en vaardigheden de wereld in kunnen gaan. Hier horen voor ons onder meer een goed pedagogisch klimaat, een goede zorgstructuur en gedegen onderwijs bij.

Het Startpunt is een Christelijke basisschool. We willen de kinderen leren over de Bijbel en wat er in staat over wie God is, zodat de kinderen een leven hebben, waarin God een rol speelt of zelfs een centrale plaats heeft. We willen de kinderen leren te leven met liefde voor de ander, met een duidelijk doel voor ogen en met een eigen mening.

Wij willen samen werken aan de toekomst van uw kind

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Kanjerschool
  • Samen werken aan jouw toekomst
  • Transparant
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school maakt momenteel een lichte groei door; vooral in de onderbouw zien we een toename van leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

n.v.t.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven