Basisschool Het Startpunt

Wulplaan 9 6713 BT Ede

 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Het Startpunt.

Voor het eerst naar school gaan is ‘Het Startpunt’ voor elk kind. Thuis is de wereld nog klein en overzichtelijk. Op school wordt de wereld groter. Alle medewerkers van onze school zijn er op gericht om uw kinderen een goede start te geven, zodat ze na de basisschooltijd vol goede moed en met relevante kennis en vaardigheden de wereld in kunnen gaan. Hier horen voor ons onder meer een goed pedagogisch klimaat, een goede zorgstructuur en gedegen onderwijs bij.

Het Startpunt is een Christelijke basisschool. We willen de kinderen leren over de Bijbel en wat er in staat over wie God is, zodat de kinderen een leven hebben, waarin God een rol speelt of zelfs een centrale plaats heeft. We willen de kinderen leren te leven met liefde voor de ander, met een duidelijk doel voor ogen en met een eigen mening.

Wij willen samen werken aan de toekomst van uw kind

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openheid
 • Betrokkenheid
 • Veiligheid
 • Kwaliteit
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school maakt momenteel een lichte groei door; vooral in de onderbouw zien we een toename van leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn 4 geplande momenten door het schooljaar heen.

 • Een startgesprek; waar u als ouder over uw kind vertelt, zodat de leerkracht nog beter kan inspringen op de onderwijsbehoeften van uw kind. 
 • Een voortgangsgesprek; de leerkracht vertelt hoe het gaat op school en vraagt naar de ervaringen die u thuis hoort van uw kind.
 • Een rapportgesprek; De leerkracht gaat met u in gesprek over het rapport.
 • (Een tussentijdsgesprek over de voortgang indien nodig. Dit is op verzoek van de leerkracht of ouder.)
 • Een rapportgesprek aan het einde van het jaar; De leerkracht gaat met u in gesprek over het rapport en hoe verder volgend jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven