Basisschool Het Startpunt

Wulplaan 9 6713 BT Ede

 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
 • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft veel expertise in huis met betrekking tot motoriek en spelvaardigheid. Het spel wordt gestimuleerd en uw kind wordt echt uitgedaagd om steeds een stapje verder te komen in de motorische ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij Ippon. Deze organisatie regelt voor ons vervangingen bij ziekte en verlof. We proberen altijd iemand voor langere tijd aan een groep te verbinden om zo de doorlopende lijn te waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Startpunt is een fijne buurtschool met 8 en soms 9 groepen.

De groepen zijn op dit moment als volgt;

Groep 1/2a

Groep 1/2b

Groep 1c

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 krijgen 1x in de week gymles van een vakdocent. Zo krijgen ook de jonge kinderen extra uitdaging voor hun motoriek. En dat is op deze leeftijd heel belangrijk. Een goede ontwikkeling van de motoriek voorkomt veel leerproblemen. Mocht uw kind toch motorische hulp nodig hebben dan werken we samen met de fysio 'Praktijk voor gezond bewegen'. Zij geeft fysio onder schooltijd, waardoor we goed kunnen samenwerken om het beste onderwijs te bieden aan uw kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om de kinderen een goed niveau van rekenen en taal/lezen mee te geven. Dit zijn dan ook onze hoofdvakken. In een wereld waarin er steeds minder gelezen wordt zorgen wij ervoor dat kinderen gemotiveerd raken om te lezen. We lezen elke dag een kwartier stil met alle kinderen vanaf groep 3. Daarnaast zorgen we ervoor dat het begrijpen van de tekst die je leest op een kleurrijke verbindende manier aangeboden wordt. Dus in gesprek met elkaar, discussiëren, verdiepen. Verbinden met de wereld om ons heen!

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg en ondersteuning

Als uw kind meer nodig heeft dan wat de leerkracht kan bieden, bespreken we dit natuurlijk met u. Samen overleggen we welke interventies nodig zijn. We werken samen met onder andere de schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige vanuit het Centrum Jeugd en Gezin, de jeugdarts, en experts vanuit het samenwerkingsverband. Overleg over uw kind willen we altijd voeren met u erbij. 

Hoe is de zorg ingericht?

Om de zorg voor alle leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven, is er een intern begeleider in school.

Haar werkzaamheden:

 • Ze denkt graag mee met de leerkrachten en kijkt regelmatig mee in de klas.
 • Als leerkrachten of onderwijsassistenten vragen hebben, heeft ze tijd om te luisteren, te coachen, te observeren of advies te geven.
 • Ze organiseert twee tot drie keer in het jaar groepsbesprekingen.
 • Tijdens deze momenten wordt besproken hoe de groep zich vormt, welke keuzes nodig zijn om de groep goed te laten leren en wat er nog beter zou kunnen.
 • Als uw kind meer nodig heeft dan de leerkracht in de groep kan bieden, krijgt u dat uiteraard te horen.
 • De intern begeleider zal dan ook betrokken worden en contact hebben met u als dat nodig is.
 • Ze heeft korte lijnen met de experts, zoals hierboven zijn genoemd.
 • U wordt altijd betrokken als we de externe expertise nodig hebben om zo goed mogelijk af te stemmen op wat uw kind nodig heeft.
 • Een aantal keer per jaar komen de externe specialisten bij elkaar als ondersteuningsteam. Als we uw kind willen bespreken, nodigen we u altijd uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent tenslotte de specialist van uw kind! We bespreken dan met elkaar wat nodig is om uw kind verder te helpen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn al heel ver met inclusief onderwijs. 

We willen onze verrijkingslijn voor kinderen die meer verrijking nodig hebben nog meer uitbreiden en verstevigen. Zodat kinderen zowel binnen als buiten de klas uitgedaagd worden.

Daarnaast willen we ons verder verdiepen in autonomie ondersteunend lesgeven, waardoor kinderen minder afhankelijk zijn en meer op hun eigen krachten gaan vertrouwen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met de peuterspeelzaal het Onderdeurtje. Leerkrachten en leidsters overleggen met elkaar, kijken bij elkaar in de groepen om zo te zorgen voor een vloeiende doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar de basisschool.

Vanaf 2023 zijn we gestart met het project 'Sterke start' om nog meer samen te werken in het belang van uw kind.

Terug naar boven