CBS De Sprankel

Wilhelminaplantsoen 1b 4271 AX Dussen

  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • In de bovenbouw 1 device per leerling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindresultaat Verzamelde CITO-scores

Eindtoetsen over de afgelopen jaren:

2013 gemiddelde CITO-score: 547,4
2014 gemiddelde CITO-score: geen groep 8 leerlingen
2015 gemiddelde CITO-score: 533,5
2016 gemiddelde CITO-score: 535,1
2017 gemiddelde CITO-score: 541,3
2018 gemiddelde CITO-score: 535,1
2019 gemiddelde CITO-score: 544,0

De laagste cito-score die gehaald kan worden is 510, de hoogste 550. Het landelijk gemiddelde ligt om en nabij 534.  
Omdat weinig leerlingen per jaar de school verlaten, kan de gemiddelde score per jaar erg verschillen. We streven ernaar om bij alle kinderen de basis eindtoets van CITO af te nemen. Soms is het echter noodzakelijk om de niveau eindtoets van CITO af te nemen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen komen op “De Sprankel” om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. De leerkrachten maken/krijgen regelmatig een overzicht van de resultaten. We gebruiken daarvoor een leerlingvolgsysteem. Hierin worden, op van tevoren geplande tijden, onafhankelijke toetsen afgenomen. De leerkrachten kunnen aan de resultaten zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen in vergelijking met leerlingen uit dezelfde groep in de rest van het land, maar ook in vergelijking met vorig jaar. Voor ons is het belangrijk dat ieder kind in zijn eigen ontwikkelingslijn blijft doorgroeien. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we maatregelen met u en het kind samen. We analyseren de resultaten en maken een plan van aanpak waarbij we kijken naar wat de leerling nodig heeft om de resultaten wel te kunnen halen. Dit kan zijn door extra ondersteuning of door een andere aanpak. Maar we zorgen ook voor ontspanning en creativiteit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vervolgonderwijs sluit goed aan bij de behoefte van het kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven