CBS De Sprankel

Wilhelminaplantsoen 1b 4271 AX Dussen

  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • In de bovenbouw 1 device per leerling
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel

In het kort

Toelichting van de school

We heten jullie allen van harte welkom op ‘De Sprankel’. Door het lezen van deze pagina en onze schoolgids, leert u de school al een beetje kennen en krijgt u een indruk van onze school. We hopen dat u deze informatie met plezier zult lezen en dat u de juiste schoolkeuze kunt maken, zodat uw kind(eren) een fijne en succesvolle schoolloopbaan op de basisschool hebben.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor meer informatie. De deur staat open!

Ieder kind mag sprankelen !

De Sprankel is een open Christelijke school waar we werken in kleine groepen met veel aandacht voor ieder kind.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van CBS De Sprankel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is waardevol
  • Vertrouwen
  • Ouderbetrokkenheid
  • Kleine groepen
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Sprankel kent een stijging van het leerlingenaantal.
Er zijn ongeveer 55 leerlingen in 4 combinatiegroepen. Er werken 7 leerkrachten. De meeste groepen hebben in een schoolweek 1 of 2 leerkrachten. De directeur is gemiddeld 2 dagen op school aanwezig. Daarnaast is de teamleider 5 dagen aanwezig op school.

Ons logo laat zien dat ieder kind uniek is. Dit komt tot uitdrukking in de vingerafdrukken. Ieder kind is uniek, net als je DNA uniek is.
Ons logo laat zien dat de verschillende vingerafdrukken samenkomen groot en klein en een veelzijdig en kleurrijk geheel laten zien als een bloem die tot bloei komt en waar CBS De Sprankel voor staat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS De Sprankel is vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar (0416-391109).
Daarnaast kunt u de leerkrachten altijd een Parro-berichtje sturen of mailen.

De e-mailadressen van de leerkrachten staan op onze website: www.desprankel.nl 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven