Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Walcherenstraat 7 6922 DB Duiven

Schoolfoto van Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

In het kort

Toelichting van de school

IKC Het Klokhuis biedt kinderen een veilige omgeving waar zij het leven kunnen leren. Ons motto is “de beste versie van jezelf worden!”  

We bereiden de kinderen voor op de toekomst door ze naast het aanbieden van basisvaardigheden, ook uit te dagen zich persoonlijk te ontwikkelen. We geven bewust aandacht aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en reflectie. We leren kinderen om op niveau zelfstandig te leren, te kiezen en te leven. Wij vertrouwen in de kracht van ieder kind. Door ieder kind echt te zien en echte aandacht te geven, kunnen zij groeien in hun ontwikkeling.  

IKC Het Klokhuis behoort tot de scholen van LiemersNovum en tot opvangorganisatie Zonnekinderen. Er wordt gewerkt vanuit één missie, één (pedagogische) visie en met één team. Ouders worden betrokken bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Zo ontwikkelt het kind zich optimaal.  

IKC Het Klokhuis is openbaar. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht zijn of haar geloof- of levensovertuiging. Wij respecteren en waarderen elkaars verschillen; samen leven, samen leren.    

Namens het team van IKC Het Klokhuis,

Esther Jobsen

Directeur  

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de peildatum 1 februari 2023 telde de school 161 leerlingen. 

IKC Het Klokhuis staat in Duiven Zuid. Het aantal kinderen in deze wijk is de laatste jaren afgenomen en dat is ook terug te zien in de leerlingaantallen. Ruim 10 jaar geleden telde de school meer dan 200 leerlingen. Destijds was de wijk een groeikern van de gemeente. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven