Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Walcherenstraat 7 6922 DB Duiven

Schoolfoto van Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets is een weergave van ons onderwijs van de betreffende groep in dit schooljaar. Dit is een onderdeel van het resultaat na 8 jaar basisschool. De ontwikkeling van kinderen is breder dan deze uitslag. Zo zijn de sociale vaardigheden en de daltonaspecten als zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren zeker zo belangrijk. Deze worden echter niet gemeten in de Centrale Eindtoets, maar zijn een wezenlijk onderdeel van de totale ontwikkeling.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 7december 2020 heeft het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats gevonden op IKC Het Klokhuis. Zij kenden het oordeel voldoende toe. De waardering voor de inzet van het team werd uitgesproken door de inspecteurs. 

Terug naar boven