School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk

Heuvel 61 - 63 6651 DB Druten

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van SBO De Dijk te Druten.

Dit SchoolVenster laat u zien wie wij zijn. We doen dit door u de gegevens van DUO, de Inspectie en onze school te tonen. Bij de cijfers en feiten geven wij, waar nodig, een toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdek
  • Ontwikkel
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van SBO De Dijk zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van samenwerkingsverband Stromenland.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De leerlingen die SBO De Dijk bezoeken, hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring die is afgegeven door het ondersteuningsplatform Tussen de rivieren.

Als school voor speciaal basisonderwijs werken de leerkrachten en IB'er, indien nodig, regelmatig samen met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Terug naar boven