Katholieke Jenaplan School De Klimboom

Beursplein 1 8253 EA Dronten

  • De kinderen kiezen zelf een prettige werkplek, binnen de groep of op het leerplein. En kan variëren van stilwerken (foto) tot samenwerken.
  • Rondom de school kan er heerlijk gespeeld en geleerd worden. Maar ook lekker lui lezen is fijn om buiten te doen.
  • De school beschikt over een eigen bibliotheek met een zeer ruime collectie. De bibliotheek wordt gerund door kinderen uit de bovenbouw.
  • Elke bouw heeft een leerplein. Daar ontmoeten de kinderen van de verschillende stamgroepen elkaar.
  • Tijdens werk, spel en vieringen heeft samenwerken een belangrijke plek in ons onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij Scholenopdekaart.nl

Deze website biedt u inzicht in de resultaten en organisatie van katholieke Jenaplanschool De Klimboom in Dronten. De gegevens zijn afkomstig vanuit DUO, de inspectie en de school.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.kbsklimboom.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Groeien & Bloeien
  • Ontmoeten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven