Katholieke Jenaplan School De Klimboom

Beursplein 1 8253 EA Dronten

  • De Klimboom heeft elke week een weekopening met de hele school in de centrale ruimte.
  • Natuurlijk spelen om de hele school.
  • De Klimboom heeft oog voor kinderen.

Het team

Toelichting van de school

Op De klimboom werkt een enthousiast (relatief) jong onderwijsteam. Wij zijn content met de verhouding meesters en juffen die voor de stamgroepen staan. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de Flevopool en SLIM online personeesbemiddeling.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal: Minimaal elke dag een kwaliteitsuur met doelgerichte taalactiviteiten. Belangrijke onderdelen: • Beginnende geletterdheid • Fonemisch bewustzijn en letterkennis • Mondelinge taalontwikkeling • Woordenschat Naast de doelgerichte taalactiviteiten in alle activiteiten impliciet aandacht voor taalontwikkeling 

Het weergeven van uren bij de kleuters is haast onmogelijk.Dagelijks wordt er gewerkt aan de verschillende doelen op gebied van rekenen, taal, sociale vaardigheden, motoriek en spel.Deze doelen zijn gekoppeld aan verschillende activiteiten die de hele dag door worden ingezet. In de kring en tijdens het spelen en werken. De doelen van rekenen en taal zijn zichtbaar in ons weekritme en op ons doelenbord.  Ze worden ingezet in betekenisvolle situaties. De leerlingen maken ze op deze wijze eigen, worden gestimuleerd en begeleid in hun ontwikkeling om zo de volgende stap te kunnen maken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er zijn twee Intern Begeleiders (IB-ers) op de Klimboom (één voor de groepen 1 t/m 5 en één voor de groepen 6 t/m 8). De IB-ers zijn verantwoordelijk voor de zorg binnen de gehele school. De IB-ers organiseren, coördineren en bewaken de leerlingenzorg binnen de school. Ze ondersteunen de collega’s bij het uitvoeren van deze activiteiten en zorgen voor afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Zij houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten en bij problemen ondernemen ze stappen om deze ontwikkeling niet te laten stagneren. Tevens voeren ze gesprekken met ouders en stamgroepleiders, directie, orthopedagogen, jeugdarts en eventuele andere externe instanties. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven