Openbare Basisschool Flevosprong

De Barrage 2 8252 GW Dronten

 • Naast de lessen in de lokale worden er ook regelmatig lessen omgezet naar een buitenles.
 • Groepen 1 t/m 4 werken veelal vanuit een thema. Ieder jaar hebben we een thema week. De hele school werkt vanuit hetzelfde thema.
 • Lezen is kilomaters maken.
 • Thema in de bovenbouw
 • Naast de lessen in de lokale worden er ook regelmatig lessen omgezet naar een buitenles.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Flevosprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onmoet, Ontdek, Ontwikkel
 • 21st Century Skills
 • Werk aan (eigen)doelen
 • Gezonde school
 • Continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Flevosprong staat aan De Barrage in de wijk Manege/Landmaten in de gemeente Dronten. Het hoofdgebouw aan De Barrage is gebouwd in 1991 en heeft 11 leslokalen, vanaf 2020 lenen we 1 lokaal van de buurschool in hetzelfde gebouw. Nadat we met enkele groepen eerst in noodlokalen gehuisvest waren, zitten we vanaf 2002 met alle groepen onder één dak. Na de start van onze school in januari 1990 met 7 kinderen is de school uitgegroeid tot een school met gemiddeld zo’n 250 leerlingen. De groepsgrootte varieert van ± 25 leerlingen in de onderbouwgroepen tot achter in de twintig in de bovenbouw. Hoewel deze gids met de meeste zorg is samengesteld, kunt u natuurlijk altijd nog onduidelijkheden aantreffen. Neem in dat geval even contact op met de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds januari 2018 werkt de school met een continurooster, het vijf-gelijke-dagen-model.
Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Qua lesuren betekent dit 5 dagen x 5 uur=25 uur per week. In een heel schooljaar zou dat 1000 uur per jaar zijn. De studiedagen gaan daar nog van af en dan komt de Flevosprong uit op zo’n 960 lesuren op jaarbasis, voor alle jaargroepen.
De school begint elke dag om 8.30 uur. Rond tien uur is er een korte pauze om iets te eten (bijvoorbeeld een stukje fruit) en te drinken. Aan het einde van de ochtend wordt er in de eigen groep, samen met de leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend 15 minuten buiten gespeeld. Er zijn dan ook geen kosten voor de tussenschoolse opvang.
Waarom werkt de school met een continurooster?

 • Meer effectieve onderwijstijd
 • Structuur en rust
 • Meer (speel)tijd na school
 • Betere aansluiting naar het voorgezet onderwijs
 • Gemeenschapsgevoel         
 • Verkeersveiligheid
 • Gunstigere werk-privé balans

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven