Nederlands Hervormde Basisschool De Lelie

Burg Doormanstraat 26 3465 KE Driebruggen

 • Op onze school werken alle leerlingen in een talentgroep: #uitdagend onderwijs.
 • Een deel van het schoolplein is ingericht voor onze jongste leerlingen.
 • Aan de voorzijde van de school is er een speelplein voor 'alle leeftijden'.
 • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool De Lelie
 • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool De Lelie

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van 'De Lelie' in Driebruggen!

Een moderne school in een modern gebouw, met gedreven medewerkers, kindgericht, doelgericht en eigentijds christelijk onderwijs... Dat is DE LELIE!

De Lelie is onderdeel van de Vereniging Educatis. Voor meer informatie of andere scholen raadpleegt u de website: www.educatis-rpo.nl

Ouders en leerkrachten zijn binnen Educatis vertegenwoordigd in de GMR.

Veel informatie over onze school is te vinden op de website: www.delelie.educatis-rpo.nl

Hier vindt u onder andere het jaarplan en inhoudelijke gegevens over ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Doelgericht
 • Groei & Bloei
 • Verbondenheid
 • Waarde(n)vol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school...

Is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag.

Is een school met ongeveer 185 leerlingen.

Is een school in het Groene Hart (omgeving Driebruggen).

Is een school waar leerlingen 'leren' en 'leren leren'.

Is een school in een modern gebouw.

Op De Lelie staan de volgende kernwaarden centraal:

 • Plezier
 • Verbondenheid
 • Doelgericht
 • Groei & Bloei
 • Waarde(n)vol

Deze kernwaarden steunen op onze basiswaarde, waarbij onze identiteit nadrukkelijk naar voren komt: 'Geloof in Jezus Christus'

Voor een goede indruk van onze school verwijzen wij u graag naar onze website: https://delelie.educatis-rpo.nl/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De interne vertrouwenspersoon heeft een specifieke opleiding gevolgd en komt jaarlijks bijeen met andere vertrouwenspersonen voor intervisie en bijscholing. De interne vertrouwenspersoon kan vroegtijdig seksueel misbruik en andere vormen van misbruik signaleren. Zij werkt tevens met diverse methoden aan het voorkomen van ongewenste situaties. Op school wordt aan de leerlingen de mogelijkheid geboden om de interne vertrouwenspersoon te kunnen spreken over een probleem(pje) en er samen met haar een oplossing voor te zoeken. Soms is een gesprek al afdoende. In de hal van de school staat een brievenbus, waarin de leerlingen een briefje kunnen stoppen, waarover ze met de vertrouwenspersoon willen spreken. De interne vertrouwenspersoon kent de procedures en weet indien nodig de weg naar de externe vertrouwenspersonen.

Voor Educatis werken de volgende vier personen als externe vertrouwenspersonen:
Dhr. prof. dr. J.J. Polder: 06-29309051
Mw. M. Sollie: 030-6932527 (’s avonds)
Dhr. drs. W. de Kloe: 0348-502352

Elk van deze vertrouwenspersonen kan als aanspreekpunt fungeren. Als aan één van hen om hulp wordt gevraagd zal hij/zij in eerste instantie bemiddelend optreden tussen klager en aangeklaagde en zoeken naar herstel van contact en vertrouwen om tot een oplossing van het probleem te komen. Hij/zij kan ook adviseren bij eventuele vervolgstappen richting klachtencommissie of doorverwijzen naar externe relaties  (b.v. maatschappelijk werk).

Terug naar boven