CJS De Kring

Sparrenlaan 29 3971 PV Driebergen-Rijsenburg

Schoolfoto van CJS De Kring

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Chr. Jenaplanschool ‘de Kring'. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verwachtingsvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welke kinderen bezoeken de Kring?

Zowel op de Sparrenlaan als de Akkerweg zitten vooral leerlingen van hoogopgeleide ouders. Het is een min of meer homogene groep. Op de Akkerweg is de leerlingpopulatie iets meer divers. Zowel rond de locatie Akkerweg als de Sparrenlaan staan woningen in de vrije sector afgewisseld met huurwoningen.

Onderzoek van de leerlingpopulatie laat zien dat kinderen gemiddeld genomen makkelijk leren, goed op of iets boven niveau presteren en een brede interesse hebben. Dit valt met name op bij projecten en wereldoriëntatie. Dit laatste vak is de kern van Jenaplanonderwijs en wanneer er projectmatig wordt gewerkt zijn kinderen geboeid en gemotiveerd. 

Kinderen in Driebergen groeien op in een groene natuurlijke omgeving. Ouders van de Kring zijn over het algemeen druk met hun maatschappelijke carrière maar besteden in hun vrije tijd veel aandacht aan het verenigingsleven. Dat betekent dat heel veel kinderen gebruik maken van het grote sportieve- en culturele aanbod in Driebergen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven