Openbare Basisschool de Vlinderboom

De Ring 2 9202 NW Drachten

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vlinderboom

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor leerlingen van het AZC, Oekraïne opvang en voor statushouders uit de regio. Door de voortdurende in-uitstroom van leerlingen is niet altijd een eenduidig beeld te geven van de resultaten.  De gegevens van SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Nieuwkomersonderwijs (NT2)
  • Taalschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Vlinderboom zitten ongeveer 80 leerlingen. Door de tussentijdse in- en uitstroom verschilt dit aantal gedurende het schooljaar. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven