Openbare basisschool De Meander

Flevo 194 9204 JT Drachten

Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016-2017 maken drie leraren en e directeur gebruik van de regeling 'loopbaanperspectief' en beëindigen daarmee hun loopbaan. Twee leraren hebben mobiliteit aangevraagd en gaan op een andere school binnen de stichting werken. een en ander betekent, dat de school in het schooljaar 2017-2018 van start gaat met een vijftal nieuwe leraren en een nieuwe directeur, hetgeen een verjonging betekent van het personeelsbestand.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het kleuteronderwijs vindt veelal een integratie plaats van e verschillende vak en vormingsgebieden. Op de Meander wordt gewerkt vanuit de ontwikkelingsdoelen. Vanuit deze doelen worden de kleuteractiviteiten gepand.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dit alles staat vermeld in ons SOP (te downloaden).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven