Openbare basisschool De Meander

Flevo 194 9204 JT Drachten

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

We zijn: “Klaar voor nu en de toekomst”. Kinderen uitdagen om te leren, dát is wat wij willen! We stellen hoge doelen en hebben dito verwachtingen. Onze leerkrachten helpen de kinderen bij het waarmaken van die verwachtingen. Zij laten de kinderen telkens kleine stapjes in de goede richting maken. Zij ervaren succes, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het leren met veel plezier en enthousiasme plaatsvindt.

We willen u op deze pagina informeren over alle schoolzaken. Als u nog vragen of suggesties heeft, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Braam, directeur a.i. de Meander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomst gericht onderwijs
  • Respect voor elkaar
  • Kinderen uitdagen
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Opvoeden doen we samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bovenstaande grafiek laat het aantal leerlingen zien die op 1 oktober van dat schooljaar bij ons staan ingeschreven. Kinderen die na die datum op school komen, of worden aangemeld ziet u pas terug in de aantallen op een later moment. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Meander is onderdeel van Brede School De Drait. De Brede School biedt de kinderen een compleet dagarrangement en een brede ontwikkeling vanaf ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 18.15/ 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen als school een plezierige en veilige leefomgeving bieden voor kinderen, medewerkers en ouders. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining en hanteren we in de klas, de school en schoolomgeving de (Kanjer)regels voor kinderen, medewerkers en ouders.

Terug naar boven