Openbare basisschool De Meander

Flevo 194 9204 JT Drachten

Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS de Meander Drachten

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Mocht u aan de hand van de gegevens op  het schoolvenster nog vragen hebben dan zijn wij te bereiken op 0512-510150.

Wij wensen u veel leesplezier.

Directie OBS de Meander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomst gericht onderwijs
  • Respect voor elkaar
  • Kinderen uitdagen
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Opvoeden doen we samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Meander is onderdeel van Brede School De Drait. De Brede School biedt de kinderen een compleet dagarrangement en een brede ontwikkeling vanaf ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 18.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven