Openbare basisschool De Meander

Flevo 194 9204 JT Drachten

Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

We zijn: “Klaar voor nu en de toekomst”. Kinderen uitdagen om te leren, dát is wat wij willen! We stellen hoge doelen en hebben dito verwachtingen. Onze leerkrachten helpen de kinderen bij het waarmaken van die verwachtingen. Zij laten de kinderen telkens kleine stapjes in de goede richting maken. Zij ervaren succes, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het leren met veel plezier en enthousiasme plaatsvindt.

We willen u op deze pagina informeren over alle schoolzaken. Als u nog vragen of suggesties heeft, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet, Ruud Wagenmakers, directeur de Meander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomst gericht onderwijs
  • Respect voor elkaar
  • Kinderen uitdagen
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Opvoeden doen we samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Meander is onderdeel van Brede School De Drait. De Brede School biedt de kinderen een compleet dagarrangement en een brede ontwikkeling vanaf ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 18.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven