SBO De Toekomst

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst
  • Schoolfoto van SBO De Toekomst

In het kort

Toelichting van de school

Ik kan je stenen geven om te bouwen

géén kant-en-klaar gebouw

het echte werk is toch aan jou.

Dat jij dat kunt, daar moet ik op vertrouwen 

Het maken van cement kan ik je leren,

hoe je steen voor steen legt in een verband               

maar niet jouw hand te zetten naar mijn hand               

jij moet jouw huis in vrijheid construeren 

Zo geef ik jou misschien een fundament,

en bouw jij zelf verder aan een huis waar je op kunt leunen

ik blijf naast je lopen om je te steunen

tot jij, mijn kind, een meester-bouwer bent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei vanuit vertrouwen
  • Aandacht voor ieder kind
  • Een stevig fundament
  • Structuur en duidelijkheid
  • Samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Toekomst heeft per 1 februari 2023 177 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle betreffende protocollen kunt u vinden in de bijlagen van het schoolveiligheidsplan.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Als SBO zijn wij dienstverlenend aan het Samenwerkingsverband. Dit betekent dat we in meer of mindere mate samenwerken met diverse scholen binnen het SWV-Dordrecht.

Voor externe ondersteuning hebben of leggen we contacten met diensten als Veilig Thuis, sociale wijkteams en hulpverleningsinstanties.

We hebben (op afroep) een eigen ondersteuningsteam in de school die bestaat uit een orthopedagoog, jeugdprofessional, schoolarts en intern begeleider. Vanuit dit Ondersteuningsteam wordt bekeken (in overleg met ouders en leerkrachten) welke ondersteuning eventueel extra nodig en passend is.

Terug naar boven