School Muhring

Vrieseweg 92 3311 NZ Dordrecht

Schoolfoto van School Muhring

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april 2013 is een leerlingtevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van leerlingen van De School Mühring. De metingonder de leerlingen heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst LandelijkLeerlingtevredenheidsonderzoek primair onderwijs, waarbij De School Mühring de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie vande vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De School Mühring gebruik gemaakt van demogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket).Uiteindelijk hebben 113 leerlingen van De School Mühring de vragenlijst ingevuld.

De leerlingen van De School Mühring zijn zeer tevreden met hun school (gemiddeld rapportcijfer van een 8.5). Zij zijn (zeer) tevredenover alle hoofdaspecten

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven