School Muhring

Vrieseweg 92 3311 NZ Dordrecht

Schoolfoto van School Muhring

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen volgen 5 dagen per week, 26 uur per week onderwijs in de eerste twee jaren. In totaal 940 uur per jaar. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

- Zorgleerlingen (uit cluster 1,2,3 en 4).

cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap

cluster 2: dove of slechthorende kinderen

cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

cluster 4: kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS

- Hoogbegaafde leerlingen

- Leerlingen met een leerachterstand en/of leerstoornis

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven